Hírek, események

A mozgás-tánc fontossága a mindennapi életünkben-Fortuna Divatstúdió online

A mozgás-tánc fontossága a mindennapi életünkben-Fortuna Divatstúdió online
A gyermekek életének első hat évében a legnagyobb változást a mozgás és beszéd fejlődése jelenti. Fizikumuk erősödésének a következtében a gyermekek olyan nehezebb tornagyakorlatokra, versenyekre is képesek, amelyeket korábban esetleg még nem tudtak elvégezni. Büszkén veszik észre új képességeiket, szívesen újságolják teljesítményeiket társaiknak, nevelőiknek.

a-mozgas-orome_20130910114709_73.jpg


A mozgás mindenki számára nagyon fontos egészséges életmódvitelünk szempontjából, melyet már egész kis korban a gyermek igényének és érettségi szintjének megfelelően kiválasztva egy egész életre meghatározó lehet. Nem feltétlenül versenyszerű sportot válasszunk csemeténknek, az majd az idő elteltével kialakul, csak épp a mindennapi monoton és megszokott feladatokból egy kis kikapcsolódást, felüdülést jelentsen számukra. A különböző sport, tánc, stb... különórákon ismerkedik meg gyermekünk hasonló korú társaival, ahol akár életre szóló barátságokat is köthetnek. Napjainkban lélektani és társadalmi szerepén túl a közösségi foglalkozásoknak fontos szerep jut az aktivitás és a kreativitás kialakításában. Falun, városon egyaránt kevés a lehetőség az aktivitásra, illetve a meglévő lehetőségekkel nem, vagy csak ritkán élnek a családok. Mindent felülmúló, vezető szerep jut gyermekeink lefoglalásában a médiának és a számítógépnek. Természetesen létjogosultságuk nem megkérdőjelezhető. Szülői felelősségünk az elfoglaltságok, és tevékenységek egészséges egyensúlyának kialakításában van. Annak a gyermeknek, aki a számítógép előtt ül nincs szüksége önállóságra, kezdeményezőkészségre, alkotó tevékenységre. Ezzel szemben a mozgás kezdeményezőkészségüket, találékonyságukat és önállóságukat fejleszti. Ráadásul nem didaktikus úton. A gyermekkorban kialakuló csoporttudat az alapja, a későbbi nagyobb csoportokhoz való tartozás tudatosításának, a családtól a nemzetig.

gyermek-sztarfellepo-csoport_20130910114709_8.jpg


A gyerekeknek meg kell tanulniuk megtalálni helyüket ezekben a közösségekben. A sportkörök, tánccsoportok segítenek abban, hogy a gyerekek ne legyenek se félénkek, se visszahúzódók, de agresszívak, intoleránsak vagy együttműködésre képtelenek se.
Mi szülők a legeredményesebbek akkor vagyunk, a legnagyobb élményt akkor nyújtjuk gyermekeinknek, ha mi is együtt táncolunk, játszunk és sportolunk velük. Az éneklési és mozgási mechanizmus kihat a légzésre, a szívműködésre, a vérkeringésre és általában az emberi test életműködésire. A tánc, torna során megjelenő járás, futás, forgás, átbújás, kar-láblendítés kifejleszt egy sor fontos testi képességet, mint a ritmusérzéket, az ügyességet, a gyorsaságot, az egyensúlyérzéket, a test hajlékonyságát, rugalmasságát, a helyes testtartást, valamint a kulturált mozgás képességét. Ezek mind a testi nevelés célkitűzéseit erősítik, és fejlesztik azokat az agyi funkciókat is, melyek a sikeres iskolai élet alapját képezik.

gyermek-sztarfellepok-show-tanc-es-balett_20130910114709_35.jpg


A tánc metakommunikációt és szocializációt is fejleszt. A "mintha"élménnyel, a gyermek számos viselkedési mintát, cselekvést és lelki ráhangoltságot tapasztal meg. Alkalmas az empátia és szolidaritás megtanulására. Ha sikeres, a világ és a gyermek kapcsolatában létrejön az említett kompetenciaélmény, az „én meg tudom csinálni", „én megismertem" öröme. Ebben a korai intelligenciafejlődésben nagy szerepe van a gyermek spontán érdeklődésének, mozgásának és szervezett, megtervezett gyermeki mozgásnak is. Igen jelentősen járul hozzá a szociabilitás fejlesztéséhez, mivel a közös mozgás együttes élményt jelent: együttműködés és rivalizálás, a másik segítése és legyőzése - valamennyien együttesen alakítják a társakkal való érintkezés képességét. Társas kapcsolataik kiszélesednek és differenciálódnak, egyre nyitottabbá válnak a környezeti ingerek befogadására, ezáltal könnyebben veszik az akadályokat mind az iskolában, mind az élet különböző területein. Sok szülő azért viszi gyermekét még az iskola után is különórákra, hogy más idegen impulzusokat is kapjon a gyermek és a versenyek, fellépések által magabiztosabb, határozottabb, talpra esett legyen a gyermek. Ezek a gyermekek a szereplések, versenyek által kitűnnek a társaik közül, közösségi szellemben nőnek fel és ezt a példát mutatják társaiknak is az iskolában, később munkahelyükön. A rájuk bízott feladatokat könnyen, pontosan és lelkesen végzik. A csendesebb, visszahúzódó gyermek a fejlesztett képességei által előtérbe kerül, sikerélményeket ér el, tanulmányi eredménye is jobb lesz.
Érdemes tehát kipróbáltatni gyermekünkkel többféle sportágat, táncot, zenét, nyelveket, hogy csemeténk melyikre is fogékony csak így dőlhet el igazán.

fortuna-szuperinfos-szerkesztett-hirdetes-2010_20130910114709_100.jpg


Én, mint három gyermekes édesanya és 18 éve foglalkozom a Fortuna Tánc és Divatstúdióban gyerekekkel látom magam előtt, mikor bejön egy új gyerek a táncórára még félénken és utána egy kis idő elteltével a harmadik, negyedik óra után kinyílik, mozgáskultúrája fejlődik, változik a fellépések, színpadi szereplések által magabiztosabbak lesznek. Az iskolában is előtérbe kerülnek, társaiknak segítenek, példát mutatnak, a rájuk bízott feladatokat örömmel végzik el, tanulmányi eredményük javul a siker élményeik által. Ezért biztatom a szülőket bátran járassák gyermekeiket különórákra, hisz a hosszú téli hétköznapokat is, az iskola utáni időt, érdemes kitölteni értékes játékos tanulással, melyek a gyermekek számára a mozgást, az ének, a zene, nyelvtanulást stb... is jelenthetik nem feltétlenül csak az otthoni játék okoz örömet számukra.

jatekfesztival13_20130910114709_95.jpg


jatekfesztival4_20130910114709_84.jpg


Nálunk a Fortuna Tánc és Divatstúdióban minden gyermek megtalálja korosztályának, érdeklődésének megfelelő, számára a legkedvezőbb mozgási lehetőséget, tánc stílust. Már 3 éves kortól ajánlom a torna alapokra épülő Fitness aerobicot, mely elősegíti a koordinációs képességet, hajlékonyságot és jó ütemérzéket. Ezenkívül 4 éves kortól társastáncokat, balett és show táncot tanulhatnak a tánc iránt érdeklődő kicsik és felnőttek is. A modern-, színpadi tánc, hip-hop, shuffle dance, eletric boogie, break dance órákra pedig már 5 éves kortól várjuk a lányokat és fiúkat egyaránt.
Ne feledjük a mozgás, a tánc örömet okoz, ne vonjuk ezt meg gyermekeinktől! Próbáljuk ki ki mire fogékony, hol érzi magát a legjobban!

fitness-edzes_20130910115122_50.jpg


A szülőknek is ajánljuk még gyermekére várakozik piacvezető edzéseinket a Fortuna mozgáskomplexumban, kortól, nemtől függetlenül: Hot Iron, Iron Cross Boxing, TRX, Bodí Rock edzések között válogathatnak.

kinai_20130910114709_80.jpg


Beiratkozás most induló csoportjainkba szeptember 13-án pénteken 17 órától.
Szeretettel várok minden kicsit és felnőttet: Eszlári Zita stúdióvezető

fortuna-kicsi_20130910114709_81.jpg